Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2024 RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW!

Zapraszam kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS), działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Klub”.

Operatorem Programu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Przeznaczenie dofinansowania na:
1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Komponent obowiązkowy Programu
• prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo-rekreacyjnych/ rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży– klub jest zobowiązany do realizacji systematycznych zajęć przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania

Wysokości dofinansowania:
– kluby jednosekcyjne – 12 tys. złotych
– kluby wielosekcyjne – 17 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji)

Wnioski będzie można składać przez system AMODIT przez stronę Programu: https://rzadowyprogramklub.pl/.

UWAGA! Wszelkie szczegółowe informacje, w tym regulamin i zasady Programu z uwzględnieniem zmian znajdują się na stronie Programu: https://rzadowyprogramklub.pl/
INFOLINA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: 513 806 932

Termin składania wniosków – od 25.03.2024 r. do 30.04.2024 r.