Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Skład Wydziału Siatkówki Plażowej

Marek Przybysz – Przewodniczący
Piotr Kapa – Wiceprzewodniczący 

Członkowie: 

Mariusz Fiutek

Przemysław Halapacz

Sławomir Pawlak

Mariusz Prudel