Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Nowy regulamin ekwiwalentu za wyszkolenie i regulamin transferów definitywnych i wypożyczeń

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej dzisiaj (9 maja 2023) zatwierdził nowy Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie oraz Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń na sezon 2023/2024

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2023!

REGULAMIN EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE PZPS

Regulamin Transferów Definitywnych i Wypożyczeń PZPS 2023.2024