Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Komunikat Wydziału Dyscypliny ŚZPS z dnia 10.03.2023

Wydział Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Siatkowej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w czasie którego dokonano analizy materiału wideo oraz wysłuchania stron, w dniu 10 marca 2023 r. wydał decyzję  w sprawie wydarzeń mających miejsce w czasie turnieju finałowego Mistrzostw Województwa Śląskiego Juniorów Młodszych.

Wydział Dyscypliny w decyzji z dnia 10 marca 2023 r. orzekł, że zachowanie Piotra Lebiody w czasie meczu w dn. 10 lutego 2023 r. Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa – Hemarpol Norwid Częstochowa polegające za naruszeniu nietykalności cielesnej Zawodnika miało charakter czynnej agresji 

i za to orzekł wobec Piotra Lebiody:

  • karę nagany oraz
  • karę okresowego zawieszenia w prawach w wymiarze 5 (pięciu) miesięcy we wszelkich rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, którą to karę warunkowo zawiesza się na okres próby wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy

Od niniejszego orzeczenia stronom (Zawodnikowi i Trenerowi) przysługuje odwołanie do Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.