Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Kurs instruktora sportu w piłce siatkowej

W oparciu o nowy program PZPS i po uzyskaniu zgody Ministra Sportu.

 

FIRMA PHU SET Grzegorz Grządziel w porozumieniu ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej ogłasza nabór na kurs instruktora sportu z piłki siatkowej, który rozpoczyna się 13.04.2012 roku w Gliwicach.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora sportu piłki siatkowej. Absolwenci otrzymują legitymacje instruktora sportu wydaną przez Ministra Sportu i Turystki w Warszawie

Część ogólna – 100 godziny, część specjalistyczna – siatkówka – 150 godziny (piątek, sobota i niedziela). Łącznie daje to około 9- 10 weekendów.

Warunki naboru;

• dostarczenie podania – zgłoszenia; email; ggrzadziel@interia.pl

• potwierdzonej zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej

• zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia,

• zdjęcie, 3.5 x4,5 cm ,

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, kolejności zgłoszeń, oceny umiejętności technicznych.

Z części ogólnej mogą być zwolnieni absolwenci AWF kierunek wychowanie fizyczne .

W ramach opłaty zagwarantowane jest ubezpieczenie od nnw, koszulka sportowa, książka oraz inne materiały szkoleniowe; dvd, prezentacje, pliki komputerowe.

W sprawach organizacyjno – finansowych prosimy kontaktować się z

Doc. dr Grzegorzem Grządziel Tel 604 456 121, email; ggrzadziel@interia.pl

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na podany email lub zgłoszenie się na spotkanie organizacyjne w dniu 13.04.2012 o godz. 17 lub 14.04.2012 godz. 8,30 w Gliwicach Ul. Kaszubska 28 Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej