Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Konferencja metodyczno – szkoleniowa dla trenerów, instruktorów, nauczycieli i studentów cz. 5

Nowoczesne podejście do szkolenia młodzieży oraz najnowsze tendencje w rozwoju piłki siatkowej

 

Organizator: AWF Katowice, Firma Set, Volley system

Współorganizator; Zespół Szkól Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej

Goście specjalni: Alojzy Świderek; trener reprezentacji Polski kobiet, Dyrektor Akademii Polskiej Siatkówki Luc De Leenheer, Belgijski Związek Piłki Siatkowej

Termin konferencji: 12 maja 2012 roku

Miejsce konferencji: AWF Katowice ul. Mikołowska 72A, 40- 065 Katowice

Zgłoszenia:

do 06 maja 2012 roku

Koszt uczestnictwa:

Przed 06 maja 2012 – 180 PLN

(tytuł wpłaty Konferencja siatkówka nr 5)

nr konta 98-1050-1399-1000-0022-1059-7668

„Siatkówka 2012”

Po 06 maja 2012 – 250 PLN

Wpłata tylko w dniu konferencji

Należy zgłosić ten fakt podczas rejestracji (wybrać właściwą opcję)

Informacje szczegółowe ; biuro konferencji tel. 32 207 51 25 fax 32 207 53 37,

www.konfsiat2012.awf.katowice.pl

e-mail a.wiktor@awf.katowice.pl

Koniecznie bezwzględnie należy dokonać zgłoszenia ze strony internetowej za pomocą formularza.

Każdy uczestnik wnoszący opłatę konferencyjną otrzyma materiały dydaktyczne oraz stosowne potwierdzenie w formie certyfikatu.

Ostateczny program konferencji zostanie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (150) o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzoną wpłatą!!!