Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Komunikat organizacyjny turniejów finałowych JUMPER singli dziewcząt i chłopców.

Komunikat organizacyjny turniejów finałowych JUMPER singli dziewcząt i chłopców.

1. Termin: 24.05.2024 r.
2.  Miejsce: Michałkowice-OS Michał, ul.Orzeszkowej 1
3.  Harmonogram:
a. godz. 15.15 – przybycie drużyn, sprawdzenie i zebranie wymaganej dokumentacji / FO-2 i formularz zgłoszeniowy/.
b. godz. 15.25-15.45 – oficjalna rozgrzewka /na rozgrzewce piłki własne uczestników finałów/.
c. godz.15.50 – otwarcie turnieju, sprawy organizacyjno-techniczne.
d. godz.16.00 – początek gier:

I ETAP 16.00-17.00 – mecze w grupach A i B systemem „każdy z każdym „. Kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-4, 2-3, 3-4, 1-2.

O kolejności miejsc decyduje:
1. liczba zwycięstw /za zwycięstwo 2 pkt, porażka 1 pkt, walkower 0 pkt/
2. stosunek setów.
3. stosunek małych punktów.

II ETAP 17.00-18.00 – zespoły z miejsc 1 i 2- tworzą grupę C; zespoły z miejsc 3 i 4 – tworzą grupę D.

Grupa C:
1. 1m.A
2. 2m.B
3. 1m.B
4. 2m.A
System każdy z każdym z zaliczeniem meczu z grupy.
Grupa D:
1. 3m.A
2. 4m.B
3. 3m.B
4. 4m.A
System każdy z każdym z zaliczeniem meczu z grupy.

Kolejność gier GRUP C,D: 1-2, 3-4, 2-4, 1-3.

e. 17.45. Uroczyste zakończenie FINAŁU.

3. Nagrody dla uczestników finału.
a. Miejsca 1-3: medale, puchary, dyplomy, voucher dla drużyny z zaproszeniem na XXX Wielki Finał w Katowicach.
b. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują okolicznościowe nagrody.

4. Obowiązują Przepisy Minisiatkówki i Wytyczne obowiązujące w turniejach eliminacyjnych.
5. Turniej sędziują wyznaczeni przez WS SZPS. Sędzia Główny i 4-ch sędziów boiskowych.
6. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Przepisach i Wytycznych rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny w porozumieniu z Wydziałem Minisiatkówki.

 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego