Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Komunikat dot. rozgrywek JUMPER dwójek chłopców o miejsca 31-68

Zespoły, które nie uzyskały awansu do najlepszej 30 województwa będą mierzyć się o miejsca 31-68. Wydział Minisiatkówki prosi o przesłanie potwierdzenia chęci gry w IV etapie do 18.04.2024r. (a nie, jak wskazano w pliku, do 16.04.2024) na adres: p.kawaler2@gmail.com.

Brak potwierdzenia równoznaczny jest z rezygnacją klubu z gry w IV etapie.

W przypadku braku zgłoszenia któregoś z zespołów, drużyna umieszczona w tabeli poniżej zespołu, który nie potwierdził obecności na turnieju automatycznie przesuwana jest w górę. Potwierdzone zespoły rozegrają turniej w dniu 27.04.2024r. wg tabel zamieszczonych tutaj.

Miejsce turnieju zostanie ustalone przez Wydział Minisiatkówki. Kluby zainteresowane organizacją proszone są o przesłanie informacji mailem na adres p.kawaler2@gmail.com

 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego