Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Komunikat Wydziału Minisiatkówki dot. rozgrywek JUMPER DWÓJEK I TRÓJEK DZIEWCZĄT o miejsca od 33

Wydział Minisiatkówki ŚZPS Katowice  prosi o zgłoszenia zespołów trójek dziewcząt i dwójek dziewcząt, które zajęły dalsze miejsca w trzech pierwszych etapach o potwierdzenie swojego udziału w dalszych turniejach od miejsca 33 – ….

Potwierdzenia należy dokonać do dnia 16.04.2024 do godz. 23.50 mailowo  na maila:  biuro@szps.pl

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego