Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zmarł Krzysztof Iwańczuk – Prezes WZPS w Lublinie

Z przykrością informujemy, że 25 stycznia zmarł Krzysztof Iwańczuk, wieloletni prezes Lubelskiego Związku Piłki Siatkowej i członek Zarządu PZPS.

Krzysztof Iwańczuk od 1992 roku sprawował funkcję prezesa Lubelskiego Związku Piłki Siatkowej, a w latach 2004-2012 był członkiem Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Z siatkówką związany był od lat 70., najpierw jako zawodnik, a następnie sędzia i działacz. Poprzez członkostwo w Wojewódzkiej Radzie Sportu przy Marszałku Województwa Lubelskiego oraz Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Lublin, aktywnie działał na rzecz piłki siatkowej w regionie. Był również organizatorem wielu turniejów młodzieżowych i opiekunem młodzieży, dbając o ich rozwój i promocję siatkówki wśród najmłodszych.

Śmierć Krzysztofa Iwańczuka jest ogromną startą dla całej siatkarskiej społeczności.

Rodzinie i najbliższym w imieniu całego środowiska Śląskiej Siatkówki składamy wyrazy głębokiego współczucia.

źródło: pzps.pl