Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Podział środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach informuje, że ze środków Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2023 otrzymał środki finansowe na zadania dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na organizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.

W 2023 roku Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach na organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych przyznał ogólną kwotę: 30.000,00 zł dofinansowania za zdobyte punkty w rywalizacji sportu młodzieżowego za 2022 rok zgodnie ze stroną Instytutu Sportu Młodzieżowego przy Ministerstwie Sportu. Podział środków na Kluby, które otrzymały dofinansowanie przedstawia TABELA.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Województwem Śląskim środki należy przeznaczyć wyłącznie na:
– zakup suchego lodu lub
– sprzętu sportowego (piłki, wózki, siatki, antenki, numeratory, inny sprzęt sportowy)

Rachunki/faktury muszą być wystawione wyłącznie na przelew z terminem płatności przynajmniej 14 dni na:
Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach
Dworcowa 15
40-012 Katowice
NIP: 9541886422

Do faktury za zakup sprzętu sportowego lub zakup suchego lodu muszą być obowiązkowo dołączone dwa podpisane egzemplarze UMOWY i  dwa podpisane protokoły użyczenia (załącznik nr 1 na sprzęt sportowy oraz załącznik nr  2 na suchy lód).

ŚZPS Katowice zobowiązuje Kluby Sportowe realizujące zadanie publiczne ze środków Samorządu Województwa Śląskiego do umieszczania logo Zleceniodawcy zgodnie z manualem zamieszczonym na stronie: www.slaskie.pl/logo na dokumentacji oraz materiałach promocyjnych, informacyjnych.

Faktury za sprzęt sportowy muszą i zostać bezwzględnie dostarczone do 05.12.2023 r. Po upływie terminu rozliczeń złożone dokumenty nie będą uznawane.

Wszelkie zapytania dotyczące  rozliczania dokumentów finansowych przez Kluby należy wyjaśniać z księgową ŚZPS w Katowicach Beatą Janicką – tel. 508063613.