Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Konferencja Licencyjna Trenerów ŚZPS

Rada Trenerów przypomina, że konferencja licencyjna trenerów piłki siatkowej ŚZPS na sezon 2023/2024 odbędzie się w dniu 25.09.2023, w obiektach AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a.

W rozgrywkach ŚZPS rozpoczynających się w terminie wcześniejszym niż 25.09.2023, trenerzy zostaną dopuszczeni do prowadzenia zespołów w spotkaniach do dnia 25.09.2023 na podstawie aktualnego zgłoszenia do konferencji i wniesionej opłaty licencyjnej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tylko udział w akcji obozowej lub wcześniej zaplanowanych działaniach Państwa Klubu usprawiedliwiają Waszą nieobecność w trakcie szkolenia – Rada Trenerów prosi w takim przypadku o pisemne informacje od władz Klubu.

Koszt:
– 150 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu 50 zł
– 100 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu – trenerzy po szkoleniu licencyjnym PZPS
– 100 zł + koszt udziału w szkoleniu – minisiatkówka

Brak udziału w konferencji:
– Nieobecność usprawiedliwiona spowodowana działalnością szkoleniową – obozową w Klubie
macierzystym, udokumentowana – 150 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu
– Nieobecność spowodowana innymi okolicznościami – dwukrotność sumy 150 zł opłata licencyjna +
koszt udziału w szkoleniu

Miejsce, program i godzina rozpoczęcia szkolenia:
15.45 – weryfikacja obecności – hol Nowej Hali Sportowej AWF Katowice
16.00 – zajęcia praktyczne – Szkolenie zawodnika rozgrywającego w kategoriach młodzieżowych – Nowa Hala Sportowa AWF Katowice
ok. 17.15 – przerwa – bufet – hol górny hali sportowej
18.00 – Psychologia sportu – diagnoza i studium przypadków – aula wykładowa
20.00 – Informacja na sezon 2023/24 – wydziały SZPS – aula wykładowa