Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zmiana terminu konferencji licencyjnej trenerów piłki siatkowej ŚZPS na 25.09.2023

Przewodniczący Rady Trenerów informuje, że w związku z niedostępnością obiektów AWF Katowice w dniu 28.08.2023 (zalanie hali sportowej) nastąpiła zmiana terminu konferencji licencyjnej trenerów piłki siatkowej SZPS na dzień 25.09.2023.

W przypadku rozpoczęcia rozgrywek SZPS w terminie wcześniejszym niż 25.09.2023 trenerzy zostaną dopuszczeni do prowadzenia zespołów w spotkaniach do dnia 25.09.2023 na podstawie aktualnego zgłoszenia do konferencji i wniesionej opłaty licencyjnej.

W związku ze zmianą terminu, a tym samym reorganizacji Państwa czasu, okres zgłoszeń do szkolenia zostaje przedłużony do dnia 15.09.2023.

Informujemy również, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tylko udział w akcji obozowej Państwa Klubu usprawiedliwia Waszą nieobecność w trakcie szkolenia.

Koszt:
– 150 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu 50 zł
– 100 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu – trenerzy po szkoleniu licencyjnym PZPS
– 100 zł + koszt udziału w szkoleniu – minisiatkówka

Brak udziału w konferencji:
– Nieobecność usprawiedliwiona spowodowana działalnością szkoleniową – obozową w Klubie macierzystym, udokumentowana – 150 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu
– Nieobecność spowodowana innymi okolicznościami – dwukrotność sumy 150 zł opłata licencyjna + koszt udziału w szkoleniu

Miejsce, program i godzina rozpoczęcia szkolenia pozostaje bez zmian.