Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚZPS

Dzisiaj w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach, w drugim terminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ŚZPS w związku z działalnością w latach 2021-2023.

Informujemy, że Sprawozdanie z działalności ŚZPS za okres od 7 maja 2021r. do 12 czerwca 2023 r.  oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.zostały przyjęte jednogłośnie.