Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Uchwała Zarządu PZPS dotycząca udziału w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej zawodników z Ukrainy

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił przyjąć i zatwierdzić specjalne procedury, określające warunki i zasady udziału zawodników i zawodniczek z Ukrainy w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej, organizowanych przez PZPS w sezonie 2023.

Zgodnie z uchwałą w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej organizowanych przez PZPS w sezonie 2023, dopuszcza się zawodników i zawodniczki – obywateli i obywatelki Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińską z Rzeczpospolitą Polską nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia Uchwały w życie, z zastrzeżeniem i pod warunkiem, iż dopełnione zostaną wszelkie procedury rejestracji takich zawodników i zawodniczek w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników, prowadzonym przez PZPS.

Zawodnik lub zawodniczka muszą być wpisani do w/w systemu wraz z załącznikiem, tj. potwierdzeniem z macierzystej federacji sportu o braku rejestracji w swojej ojczyźnie.

W rozgrywkach mogą brać udział pary mieszane lub wyłącznie z udziałem młodzieży z Ukrainy, a ich zgłoszenia musi dokonać polski klub sportowy. Zawodnicy lub zawodniczki muszą reprezentować ten sam klub.