Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

ZMIANA W REGULAMINIE EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE PZPS

Wczoraj Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zmieniającą Regulamin ekwiwalentu za wyszkolenie PZPS. Zmianie uległo brzmienie punktu 9 Regulaminu, którego nową treść prezentujemy poniżej:

„9. Klub nie może odmówić zwolnienia zawodnika przy transferze definitywnym i wypożyczeniu w przypadku uregulowania maksymalnej lub wspólnie pisemnie uzgodnionej stawki wg Regulaminu, chyba że dotyczy to zawodnika, którego wiąże z Klubem ważna umowa (kontrakt) lub nie został uregulowany należny ekwiwalent określony w przepisach PZPS.”

Oznacza to, że przy spełnieniu powyższych warunków do wypożyczenia zawodniczki / zawodnika nie jest już wymagana zgoda klubu macierzystego / źródłowego.
Uchwała weszła w życie z dniem 31 maja 2023, a nowy REGULAMIN EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE PZPS obowiązuje od 1 czerwca 2023: