Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zaproszenie na konferencję szkoleniową dot. Programu Klub

Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić w pierwszym kwartale 2023 roku otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”. W związku z powyższym Pan Marszałek Jakub Chełstowski zaprasza na konferencję szkoleniową dotyczącą prawidłowego składania ofert we wspomnianym programie.

Konferencja szkoleniowa dotycząca „Programu Klub” odbędzie się 6 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej należy przesyłać do piątku 27 stycznia na adres e-mail: bartosz.nowak@slaskie.pl . W treści wiadomości trzeba podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę klubu sportowego, który Państwo reprezentują oraz adres e-mail. Przewidywana liczba uczestników szkolenia szacowana jest na około 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!