Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

NOMINACJE DO 5. GALI ŚLĄSKIEJ SIATKÓWKI

Śląski Związek Piłki Siatkowej po raz piąty ogłasza Plebiscyt na największe osobowości siatkówki województwa śląskiego! Po raz kolejny zapraszamy wszystkich związanych z siatkówką: trenerów, zawodniczki i zawodników, działaczy, sponsorów, sympatyków do nadsyłania swoich nominacji!

Nominacje można zgłaszać poprzez FORMULARZ

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 grudnia 2022 roku, godzina 23:59
Prosimy o krótkie uzasadnienie/opis każdej proponowanej nominacji.

Nominacje można zgłosić we wszystkich kategoriach lub w wybranych. Aby nominacje zostały wysłane, należy przejść do samego końca formularza i potwierdzić jego wysłanie.

Z przesłanych nominacji Kapituła Konkursowa wytypuje maksymalnie po 5 nominacji w każdej z kategorii. Laureatów kategorii wyłonimy w otwartym głosowaniu, które będzie trwało od 6 do 26 grudnia 2022 roku!