Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

PROCEDURA PODCZAS REJESTRACJI ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH – PRZYPOMNIENIE

Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Siatkowej przypomina o procedurze obowiązującej podczas rejestracji w systemie OSEKiZ zawodników zagranicznych.

W razie chęci rejestracji do klubu zawodnika z zagranicznym obywatelstwem, przed rejestracją należy skierować do PZPS na adres zlekowska@pzps.pl prośbę o złożenie zapytania czy zawodnik był już rejestrowany w innej federacji. Do pytania należy dołączyć skan paszportu zawodnika. Jeżeli federacją macierzystą zawodnika jest inna niż Polska, klub jest zobowiązany do uzyskania dla takiego zawodnika międzynarodowego certyfikatu transferowego (ITC) poprzez system https://app.fivb.com. Taki certyfikat jest niezbędny do zarejestrowania zawodnika w rozgrywkach PZPS lub WZPS.

UWAGA! Zgodnie z przepisami FIVB zawodnik/zawodniczka grający na Międzynarodowym Certyfikacie Transferowym (ITC) ma prawo do uczestniczenia tylko w jednej kategorii rozgrywek, wskazanej w certyfikacie (jeżeli zawodnik na certyfikacie ITC ma wskazaną kategorię juniorzy, nie ma prawa występować w seniorskich rozgrywkach ligi wojewódzkiej lub ligi centralnej).

Klub nieposiadający konta w systemie FIVB musi przesłać na adres zlekowska@pzps.pl lub rwachowska@pzps.pl prośbę o jego utworzenie zawierającą informacje:
– nazwa klubu
– nazwa zespołu oraz poziom ligi, w której dany zawodnik ma grać
– imię i nazwisko prezesa
– imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz adres e-mail do tej osoby (na ten adres przyjdzie login i hasło do systemu)
– adres klubu
– numer telefonu

W przypadku transferu zawodników niepełnoletnich należy spełnić wymagania zgodnie z punktem  6.2.8 Postanowienia szczególne dotyczące młodych zawodników przepisów FIVB :

6.2.8.1 Transfer osób niepełnoletnich
a. Międzynarodowe transfery zawodników są ograniczone w następujący sposób przed 1 stycznia danego sezonu, w którym zawodnik kończy osiemnaście (18) lat.

i. Międzynarodowe transfery zawodników w wieku do piętnastu (15) lat nie są dozwolone, chyba że zainteresowane strony ustalą, że transfer nie jest związany z piłką siatkową (np. przeprowadzka rodziny z powodu zmiany miejsca pracy rodziców).

ii. FIVB może autoryzować transfer zawodnika w wieku od piętnastu (15) do siedemnastu (17) lat, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1. Rodzice osoby niepełnoletniej wyrażają zgodę na transfer;
2. Edukacja szkolna osoby niepełnoletniej jest zagwarantowana i przedstawiono dowód na potwierdzenie takiej edukacji szkolnej;
3. Zakwaterowanie dla osoby niepełnoletniej jest zagwarantowane przez Klub Przyjmujący lub jej rodzinę i przedstawiono dowód na potwierdzenie takiego zakwaterowania;
4. Zagwarantowany jest nadzór osoby dorosłej nad osobą niepełnoletnią, sprawowany przez rodzica lub opiekuna prawnego, członka rodziny lub opiekuna zaakceptowanego przez rodziców i Klub Przyjmujący; oraz
5. Zgoda Klubu Przyjmującego na opłacenie podróży powrotnej osoby niepełnoletniej do jej kraju macierzystego, jeżeli rodzice osoby niepełnoletniej mieszkają poza krajem Klubu Przyjmującego, po zakończeniu sezonu lub zakończeniu transferu.

iii. Transfery osób niepełnoletnich realizowane zgodnie z powyższym postanowieniem są ograniczone do jednego sezonu. Klub Przyjmujący musi co roku ponownie występować o transfer osoby niepełnoletniej.

Dokumenty wymienione w punktach ii 1-5 należy przesłać w języku angielskim.