Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Możliwość rejestracji zawodniczek i zawodników z Ukrainy w rozgrywkach minisiatkówki

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rejestrację zawodniczek i zawodników z Ukrainy w ramach Ogólnopolskich Mistrzostw w minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving.

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie dzieci, które wcześniej nie były rejestrowane w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS, a także nie były rejestrowane na terenie Ukrainy (na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego).

Podpisane zgłoszenie uprawnia dziecko do udziału w rozgrywkach mini-siatkówki bez rejestracji w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS.

Po zakończonych rozgrywkach każdy WZPS jest zobowiązany do przesłania listy zbiorczej z ww. danymi na adres rkwiatkowski@pzps.pl. Lista będzie przekazana do Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej celem weryfikacji czy zgłoszone do rozgrywek dzieci widnieją w bazie danych ww. federacji.

Lista obywateli Ukrainy zgłoszonych do rozgrywek mini-siatkówki
Zgłoszenie do rozgrywek mini-siatkówki dla obywateli Ukrainy