Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zmiana terminu Wyborów Przewodniczącego Rady Trenerów

Informujemy, że na wniosek Wydziału Szkolenia Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę o zmianie terminu Wyborów Przewodniczącego Rady Trenerów, który to termin pierwotnie wyznaczony był na 28 lutego 2022 r.
Wybory Przewodniczącego Rady Trenerów zostaną przeprowadzone podczas corocznego przedsezonowego szkolenia trenerów, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.