Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zmiana dotycząca obowiązku posiadania tytułu Trenera Piłki Siatkowej PZPS

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku zmieniającą zasady pracy instruktorów pracujących w systemie rozgrywek WZPS, którzy uzyskali dyplomy instruktora piłki siatkowej przed 23.08.2013, tj. przed wejściem w życie Ustawy „deregulacyjnej” w taki sposób, że Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Cały komunikat PZPS: KLIK