Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Wybory do Rady Trenerów ŚZPS

Śląski Związek Piłki Siatkowej uprzejmie informuje, że zgodnie z postulatami środowiska trenerów klubów zrzeszonych w Związku planowane jest utworzenie Rady Trenerów ŚZPS.

Na wniosek środowiska trenerskiego, Przewodniczący Rady ma zostać wskazany w drodze głosowania przeprowadzonego na spotkaniu trenerów.

Zgodnie z decyzją Zarządu, Przewodniczącym Rady może być trener posiadający uprawnienia do prowadzenia zespołu w rozgrywkach woj. śląskiego, a prawo wybierania mają trenerzy uprawnieni do prowadzenia zespołów w rozgrywkach ŚZPS w sezonie 2021/2022. Wybór będzie ważny bez względu na ilość osób uczestniczących w głosowaniu.

Śląski Związek Piłki Siatkowej zaprasza wszystkich uprawnionych trenerów na spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 18:00 w hali przy ul. Widok 12 w Bielsku-Białej.