Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Rejestracja drużyn na 27. Wielki Finał KINDER Joy of moving!

Komunikat nr 1
27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, Gliwice 26-28 sierpnia 20211. Miejsce i termin turnieju:
27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie rozegrany w dniach 26-28 sierpnia 2021 w Gliwicach, w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50.2. Zasady rozgrywania turnieju:
W turnieju minisiatkówki uczestniczą dwa pierwsze zespoły z każdego Finału Wojewódzkiego KINDER Joy of moving w danej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców:
•    U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2010 i młodsi,
•    U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2009 i młodsi,
•    U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2008 i młodsi.Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami i zasadami gry zawartymi w dokumencie „Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar KINDER Joy of Moving”, zatwierdzonymi przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostępny tutaj: klik

3. Zgłoszenia:
Trenerzy dokonują zgłoszeń swoich zespołów na stronie https://kinderzgloszenia.szps.pl oraz https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka od 4 sierpnia do 18 sierpnia 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach związanych z problemami z rejestracją, zgłoszenia zespołu, który nie posiada licencji w WZPS, akceptowana jest rejestracja na podstawie listy zatwierdzonej przez WZPS.Rejestracja jest możliwa tylko w przypadku wprowadzenia wszystkich danych tj:
•    danych zawodniczek i zawodników (imiona i nazwiska, zdjęcia, rozmiary koszulek, numery na koszulkach meczowych);
•    imię i nazwisko trenera/opiekuna, numer telefonu, adres email, zdjęcie;
•    danych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz dane do faktury w przypadku korzystania z oferty Organizatora.Wymogi wobec wgrywanego zdjęcia do Identyfikatorów:
Zdjęcia zawodniczek i zawodników oraz trenerów, które są potrzebne w celu przygotowania identyfikatora, powinny być w formacie kwadratowym o wymiarach min. 600 x 600 pixeli lub większe, zapisane w formacie JPG. Uwaga: bez wgranych zdjęć przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe!

4. Dokumenty:
Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 27. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:
•    aktualne badania lekarskie;
•    formularz zgłoszeniowy do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving – klik
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby niepełnoletniej – klik
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej – klik
•    legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

WAŻNE! Ze względów technicznych weryfikacji dokumentów zawodniczek i zawodników dokonują macierzyste WZPS-y. Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub wskazane przez nich osoby poświadczając ten fakt na formularzu weryfikacji (Zał. nr 1). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Gliwicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

5. Przyjazd i akredytacja zespołów:
5.1. Przyjazd zespołów do Gliwic odbywa się w dniu 25.08.2021r. (środa) od godziny 15.00.

5.2. Akredytacja – Biuro zawodów w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, czynne będzie od godziny 15.00 do 20.00. W tych godzinach możliwy będzie odbiór identyfikatorów i pakietów startowych przez przedstawicieli zespołów (2 osoby z każdego województwa), wskazane przez WZPS.

5.3 Weryfikacja zespołów – Sędziowie Główni będą przeprowadzać weryfikację dokumentacji 25 sierpnia 2021 roku w Biurze zawodów w Arenie Gliwice, ul Akademicka 50, od godziny 15.00 do 20.00.

5.4. Noclegi uczestników turnieju można zarezerwować w:
•    Akademiki Politechniki Śląskiej,
•    Hotel DIAMENT (Zabrze),
•    Hotel IBIS (Zabrze),
•    Hotel MIKULSKI (Gliwice),
•    Hotel Diament Katowice.
Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie należności na konto: Volley-SM – MBank 56 1140 2004 0000 3302 5008 4414

6. Koszty pobytu zespołów (koszty za 1 uczestnika)
•    Nocleg z pełnym wyżywieniem w Akademikach – koszt 115 zł za dobę (od kolacji 25.08 do obiadu 28.08)
•    Nocleg z pełnym wyżywieniem w hotelach – koszt 150 zł za dobę (od kolacji 25.08 do obiadu 28.08)
•    Obiady – pakiet 3 dni 90 zł (w dniach 26.08 – 28.08)
•    Dopłata do pokojów 1 osobowych – 60 zł dobę.
Nie ma możliwości zamawiania wyżywienia lub zakwaterowania w pojedyncze dni!

7. System rozgrywek 27. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
7.1. System rozgrywek 27. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie umieszczony na stronach: https://www.minisiatkowka.pl

8. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo  w trakcie zawodów:
Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie:
•    zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (opiekunowie) – akredytowani przy zgłoszeniu – jeden na każdy zespół na podstawie imiennych identyfikatorów;
•    sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y  – na podstawie imiennych identyfikatorów;
•    służby porządkowe, służby medyczne.

Podczas rozgrywania meczu wszystkie identyfikatory zawodniczek i zawodników biorących udział w grze, obligatoryjnie muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu sekretarzowi). Natomiast pomiędzy spotkaniami, identyfikatory powinny być zawieszone na szyjach członków zespołów. Wszystkie inne osoby będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na trybunie Areny Gliwice.

Identyfikatory zostaną wydane w trakcie akredytacji, na podstawie aktualnych zweryfikowanych „Formularzy zgłoszeniowych” oraz dostarczonych za pomocą formularza internetowego zdjęć.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zespołu, jeśli identyfikator należący do członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny.

9. Harmonogram turnieju:
Szczegółowy harmonogram i regulamin turnieju zostanie podany na stronie internetowej: https://www.minisiatkowka.pl

10. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:
Dyrektor Turnieju  – Sebastian Michalak smichalak@pzps.pl, tel. 501 401 391
Sędzia Główny Turnieju Dziewcząt – Henryk Darocha darocha@wp.pl, tel. 603 776 000
Sędzia Główny Turnieju Chłopców – Wiesław Cieślik ciesiu@poczta.onet.pl, tel. 501 725 440
Biuro Zawodów  – Paulina Boś kinder2021@szps.pl, tel. 785 939 280
Koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Daria Kowalczyk  kinder2021.noclegi@szps.pl, tel. 509 916 688

Autor: Katarzyna Porębska/Śląski Związek Piłki Siatkowej