Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

BADANIA LEKARSKIE W SEZONIE 2021/2022

Uwaga, ważny komunikat!

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zobowiązującą zawodniczki i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, biorących udział w rozgrywkach piłki siatkowej, do posiadania w sezonie 2021/2022, aktualnych – w rozumieniu § 39 ust. 2 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS – wydanych w ramach badań lekarskich orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym!

Powyższe zasady będą również obowiązywać w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych!