Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Zarząd ŚZPS kadencji 2021-2025 zainaugurował obrady

Dzisiaj w Mysłowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej kadencji 2021-2025.

Posiedzenie rozpoczęto od podziękowań dla ustępujących Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po części oficjalnej  Zarząd przystąpił do prac.

Wybrano Prezydium Zarządu: na funkcje wiceprezesów zostali zatwierdzeni:
Andrzej Gołaszewski – wiceprezes ds. biznesu i promocji,
Wojciech Maroszek – wiceprezes ds. organizacyjnych,
Sebastian Michalak – wiceprezes ds. szkolenia.

Sekretarzem Zarządu ustanowiono Elżbietę Zając, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stanisław Binkiewicz

Na czteroletnią pracę zostały powołane Wydziały ŚZPS i zatwierdzeni ich Przewodniczący:
Wydział Biznesu i Promocji – Andrzej Gołaszewski
Wydział Dyscypliny – Marek Krupski
Wydział Minisiatkówki – Michał Leśnikowski
Wydział Sędziowski – Marek Lagierski
Wydział Siatkówki Plażowej – Marek Przybysz
Wydział Szkolenia – Sebastian Michalak
Wydział Rozgrywek – Monika Szynczewska

Zatwierdzono również składy Wydziałów Sędziowskiego, Siatkówki Plażowej i Rozgrywek.

Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra Śląskiej Siatkówki!

Ważnym punktem obrad były informacje na temat realizacji zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego 2021.