Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Nabór dziewcząt i chłopców do SMS Katowice

Klub UKS Sokół 43 Katowice ogłasza nabór do klas sportowych o profilu piłka siatkowa do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach:

Ósmoklasiści!
Przypominamy o trwającej rekrutacji do klas sportowych o profilu Piłka
Siatkowa do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
NOWE TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

*Termin testów sprawnościowych dla dziewcząt*
wtorek 4 maj 2021
godz. 16:00
hala ośrodka sportowego MOSIR „Kolejarz”, Katowice, ul. Alfreda 1 (wjazd na
parking od al. Korfantego)

*Termin testów sprawnościowych dla chłopców*
czwartek 7 maj 2021 r.
godzina 16.00,
hala ośrodka sportowego MOSIR „Szopienice”, Katowice, ul. 11 Listopada 16

Zgłoszenie na testy sprawnościowe drogą elektroniczną na adres
rekrutacja4loms@gmail.com lub telefoniczną 32 2566916, składanie dokumentów
podczas testów sprawnościowych.
Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej
wymienione dokumenty:
podanie, które jest do pobrania tutaj
http://sms.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/03/podanie_liceum_2021.pdf
oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna do udziału w próbach sprawności
fizycznej, które jest do pobrania tutaj
http://sms.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/03/oswiadczenie_testy_zgoda_2021.pdf
ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone
ksero) lub zaświadczenie lekarskie,
3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą
urodzenia na odwrocie).
Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności
fizycznej.
*Składanie ww. dokumentów w dniu testów sprawnościowych.*
Testy zostaną przeprowadzone w rygorze sanitarnym zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami.
Rodzice oraz osoby towarzyszące nie będą miały możliwości wejścia na halę i
trybuny.

*W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z SMS Katowice lub poprzez
naszego Facebooka.*