Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów

Informujemy, że na 7 maja 2021 zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach. Pełnomocnictwo dla delegata klubowego należy przesłać do ŚZPS w Katowicach najpóźniej do dnia 19  kwietnia 2021 r. Jako że zebranie odbędzie się w formie zdalnej należy wskazać również adresy e-mail delegatów klubowych.

Jednocześnie informujemy, że jeśli pełnomocnictwo zostało już przesłane przed poprzednio wyznaczonym terminem zebrania, a klub nie zmienił osób delegowanych w jego imieniu, należy jedynie przesłać adresy e-mail tych osób.