Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Śląski Związek Piłki Siatkowej rozpoczyna współpracę ze śląską firmą – ProTrainUp

Śląski Związek Piłki Siatkowej wdroży w swoje struktury nowoczesny system informatyczny „ProTrainUp”, który służył będzie do nadzoru procesów szkolenia w klubach oraz reprezentacjach ŚZPS. Ponadto Związek otrzyma licencję na oprogramowanie służące do wideo analizy sportowej – „SportLiveTag”.  Duży wkład w nawiązanie tej współpracy miał Paweł Wrzeszcz i  Fundacja Rozwoju Sportu Fun & Play.

 

Spółka ProTrainUp utworzona w Katowicach w sierpniu 2013 r. kreuje nowe rozwiązania informatyczne dla środowiska sportowego oraz branży edukacyjnej. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła komercyjne dostarczanie systemów IT dla klubów, federacji oraz szkół sportowych. Na bazie pięcioletnich doświadczeń, w 2018 roku powstała trzecia już wersja Systemu Zarządzania Klubem – ProTrainUp 3.0. Obecnie ProTrainUp dostarcza systemy IT federacjom i klubom wszystkich poziomów rozgrywek w Europie, w tym klubom
z najwyższych klas rozgrywkowych.

 

Dla kogo przeznaczony jest system? ProTrainUp – to doskonałe narzędzie dla federacji i klubów sportowych.

„Dzięki możliwościom jakie daje system, ŚZPS jak i cały system szkolenia organizowanego w ramach Związku zyska możliwość dostarczania materiałów szkoleniowych jak i organizacji i kontroli procesu szkolenia oraz identyfikacji talentów na podstawie danych statystycznych znajdujących się w systemie. Sam system da także klubom narzędzie do stałego monitorowania pracy trenerów, kontroli treningu oraz rozwoju zawodników i zawodniczek, identyfikacji talentów piłki siatkowej oraz kreowania wewnętrznego autorskiego systemu szkolenia” – komentuje Prezes ŚZPS Marcin Weiner i dodaje dalej –  „Dzięki pełnej digitalizacji materiałów i danych, zbędnym będzie wykorzystywania papierowych dzienników i materiałów. Dzięki systemowi także trenerzy zyskają konkretne narzędzie statystyczne, które integruje w jednym miejscu dane ilościowe takie jak: kalendarz zgrupowań szkoleniowych i meczów, statystyki zawodników, plany treningowe, obecności, wyniki testów czy też pomiarów antropometrycznych. System pozwala także na zbieranie danych jakościowych w postaci komentarzy pozostawianych przy danych treningowych, meczowych czy też podczas okresowej obserwacji zawodnika. Także zawodnik może obserwować, jak radzi sobie na treningach, co powinien poprawić i w jakich elementach osiągnął pozytywny wynik. Rodzice natomiast będą mogli mieć wgląd na wyniki sportowe swoich pociech. Mogą też zobaczyć, czy nie za często opuszczają swoje zajęcia. System daje również ogromne możliwości w zakresie komunikacji wewnętrznej. Dzięki kalendarzowi, komunikatorowi, aplikacji mobilnej czy też chmurze plików, wymiana informacji i dokumentów odbywa się na jednej platformie, co przy często dużym rozproszeniu kadrowym na terenie całej Polski daje konkretną możliwość szybkiego zbioru danych, ich analizy oraz wymiany informacji z zainteresowanymi osobami w szkoleniu centralnym” – kończy Prezes ŚZPS.

 

„Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że będziemy mogli wdrażać nasz system do ŚZPS  i śląskich klubów siatkarskich. Liczmy, że nasza współpraca w najbliższym czasie będzie nadal układała się tak wzorowo, jak miało to miejsce przez ostatnie miesiące, podczas etapu ustalania priorytetów i funkcjonalności jakie system ma oferować. Ta współpraca, to dla nas następny duży krok w otwieraniu się na kolejne dyscypliny sportu. Dziękujemy za zaufanie!” – Komentuje Prezes ProTrainUp Bartłomiej Zdrzałek

 

ŚZPS wyraża zadowolenie z nawiązanej współpracy i ma nadzieje, że system ProTrainUp pomoże w lepszej organizacji pracy szkoleniowej, przepływie informacji, dalszym szkoleniu naszej młodzieży, definiowaniu i wyławianiu talentów piłki siatkowej na śląsku.

 

Więcej informacji na temat systemów informatycznych dostarczanych przez firmę ProTrainUp można znaleźć na stronie: https://protrainup.com/pl oraz https://systemsokrates.pl/

 

Źródło: informacja własna