Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Ważny komunikat dot. systemu i wypożyczeń!!!

Szanowni Państwo!

Przy akceptacji wypożyczeń prosimu jednocześnie wgrywać deklaracje członkowskie swojego Klubu oraz prosimy nie zwlekać z przysyłaniem druków FO-2.

 

Najczęściej popełniane błędy w formularzu:

1. Brak zdjęcia zawodnika

2. Brak numeru telefonu

3. Brak Deklaracji klubowej zawodnika ( RODO)

4. Brak uprawnień trenerskich

 

Z takimi brakami niemożliwe jest zatwierdzenie FO-2, co powoduje dodatkową pracę.

Kluby w dalszym ciągu nie respektują naszej prośby, co przysparza nam dużo więcej obowiązków.

 

Źródło: informacja własna