Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Siatkarskie pasowanie w Lechii Volleyball Mysłowice

15 stycznia 2018 r w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach odbyło się uroczyste pasowanie dziewcząt i chłopców na zawodników Klubu Piłki Siatkowej Lechia Volleyball Mysłowice.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
• Wojciech Król – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;
• Eleonora Janowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach, w której na co dzień trenuje grupa zawodników;
• Janusz Chmiel – honorowy Prezes Klubu Lechia Volleyball Mysłowice;
• Rodziny zawodniczek i zawodników.

To wydarzenie miało pokazać zawodnikom i ich rodzicom, że Klub Lechia Volleyball to nie tylko treningi siatkarskie i udział                      w rozgrywkach, ale również efektywne zagospodarowanie czasu wolnego i dobra zabawa. Jednocześnie pragnęliśmy uświadomić młodym adeptom, że udział w naszych zajęciach niesie za sobą wiele wyrzeczeń i ogrom pracy, jaką należy wykonać, aby stać się pełnowartościowym zawodnikiem.

Podczas pasowania nowo przyjęci zawodnicy otrzymali z rąk zaproszonych Gości legitymacje oraz koszulki klubowe.

Zarząd Klubu pragnie serdecznie podziękować panu Wojciechowi Królowi za okazaną pomoc i wsparcie, Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. za przekazanie datku na zakup koszulek dla zawodników i zawodniczek oraz pani dyrektor Eleonorze Janowskiej za udostępnienie sali.

Źródło: informacja własna, Lechia Volleyball Mysłowice