Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Skład Wydziału Biznesu i Promocji

Skład Wydziału Biznesu i Promocji

Andrzej Gołaszewski – Przewodniczący

Maciej Kaliciński

Mariusz Korpak

Krzysztof Woźniak

Konrad Pakosz

Lech Różański

Rafał Pośpiech