Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Nabór do IX LO im C.K. Norwida w Częstochowie

W zawiązku z duża liczbą zapytań o możliwość przystąpienia do testów, IX LO im C.K. Norwida wychodząc na przeciw tym prośbom ogłasza dodatkowy termin testów sprawnościowych do klasy I sportowej w dniach 15-16 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00.

Kandydaci muszą mieć ze sobą sprzęt sportowy, aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę rodziców na udział w testach.