Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Metodyka nauczania i doskonalenie zagrywki

Szkolenie „Metodyka nauczania i doskonalenie zagrywki” , część teoretyczna o godz. 10.00-11.30 (sala konferencyjna na hali sportowej), część praktyczna 13.00-14.00 (hala sportowa), Szkolenie „Metodyka nauczania i doskonalenie przyjęcia zagrywki” , część teoretyczna o godz. 11.30-13.00, część praktyczna 14.00-15.00,

Miejsce:
OŚRODEK SPORTOWY SZOPIENICE (MOSIR Katowice)
Ul. 11 listopada 16
40-387 Katowice
http://www.mosir.katowice.pl/osrodek-sportowy-szopienice-2.html

W części praktycznej obowiązuje strój sportowy,