Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Turniej w Będzinie

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA 2011 r

1.  Cel i zadania:

– wyłonienie najlepszej drużyny,

– popularyzacja piłki siatkowej.

2. Termin i miejsce:

– turniej odbędzie się w dniu 22.10.2011 r. w hali sportowej przy MZS nr 4

w Będzinie – Łagiszy ul. Jedności 38.

– godz. 9.00 losowanie drużyn

– godz. 9.30 uroczyste otwarcie turnieju

3. Organizator;

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie.

4.Uczestnictwo:

-w turnieju uczestniczyć mogą drużyny amatorskie, składające się z max. 12   zawodników którzy nie podlegali rejestracji w PZPŚ w ostatnich dwóch latach.

– ilość zespołów uczestniczących w turnieju ogranicza się do 12. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:

-termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 21.10.2011 r. do godz. 14.00

w Dziale imprez Sportowych OSiR w Będzinie, tel. 032 267 30 07,

-zgłoszenia powinny zawierać nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników,

telefon kontaktowy.

6.Sposób przeprowadzenia turnieju:

– system rozegrania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

-spotkania rozegrane będą do 2 wygranych setów, sety do 25 punktów przy
2 punktowej przewadze.

7. Zasady finansowania:

– drużyny dokonują wpisowego w wysokości 70 zł.

– wszystkie koszty związane z organizacją turnieju ponosi Organizator.

8. Nagrody:

– za zajęcie I-III miejsca dyplomy i puchary.

9. Opieka medyczna i ubezpieczenie:

– Organizator zabezpiecza uczestnikom opiekę medyczną.

– drużyny ubezpieczają się we własnym  zakresie.

10. Postanowienia końcowe:

– o wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

– zawodnicy otrzymują posiłek i napoje.      

Będzińska Amatorska Liga Piłki Siatkowej sezon 2011/2012

Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Drużyny składają się z 18 zawodników, którzy nie podlegali rejestracji w PZPS w ostatnich dwóch latach. .

Wpisowe od całej drużyny: 400zł

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej.

Kontakt:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
ul.Sportowa 4
tel: 32 267 30 07
k.flak@osir.bedzin.pl
www.osir.bedzin.pl