Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Kurs instruktora sportu w piłce siatkowej

Śląśki Związek Piłki Siatkowej

oraz

FIRMA PHU SET Grzegorz Grządziel ogłasza nabór na kurs instruktora sportu z piłki siatkowej, który rozpoczyna się 08.10.2011 roku w Gliwicach lub Katowicach

Jeszcze na starych zasadach czyli mniej godzin i taniej lub na nowych w zależności od ilości zgłoszeń

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora sportu piłki siatkowej. Absolwenci otrzymują legitymacje instruktora sportu wydaną przez Ministra Sportu i Turystki w Warszawie

 

Część ogólna – 70  godziny, część specjalistyczna – siatkówka – 104 godziny (piątek, sobota i niedziela). Łącznie daje to około 6- 8 weekendów.

Warunki naboru;

  • dostarczenie podania – zgłoszenia; email; ggrzadziel@interia.pl
  • potwierdzonej zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenia  lekarskiego o właściwym stanie zdrowia,
  • zdjęcie, 3.5 x4,5 cm ,

 

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, kolejności zgłoszeń, oceny umiejętności technicznych.

Z części ogólnej mogą być zwolnieni absolwenci AWF kierunek wychowanie fizyczne i studiów podyplomowych z w-f.

W ramach  opłaty zagwarantowane jest ubezpieczenie od nnw, koszulka sportowa, książka oraz inne materiały szkoleniowe; dvd, prezentacje, pliki komputerowe.

W sprawach organizacyjno – finansowych prosimy kontaktować się z

Doc. dr Grzegorzem Grządziel Tel. 604 456 121, email; ggrzadziel@interia.pl

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na podany email lub zgłoszenie się na spotkanie organizacyjne w dniu  08.10.2011 o godz. 9,30    w Gliwicach  Ul. Kaszubska 28 Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej