Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

KURS INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE SIATKOWEJ

KURS INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE SIATKOWEJ

Jeszcze na zasadach przed wejściem ustawy o sporcie a więc taniej i z mniejszą ilość godzin z gwarancją dobrego jak zawsze poziomu kursu.

FIRMA PHU SET Grzegorz Grządziel oraz Śląski Związek Piłki Siatkowej ogłasza nabór na kurs instruktora sportu z piłki siatkowej, który rozpoczyna się 11.03.2011 roku .

( Gliwice lub Dąbrowa Górnicza )

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora sportu piłki siatkowej. Absolwenci otrzymują legitymacje instruktora sportu wydaną przez Ministra Sportu i Turystki w Warszawie

Część ogólna – 70 godziny, część specjalistyczna – siatkówka – 104 godziny (piątek, sobota i niedziela). Łącznie daje to około 6- 8 weekendów.

Warunki naboru;

• dostarczenie podania – zgłoszenia; email; ggrzadziel@interia.pl

• potwierdzonej zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej

• zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia,

• jedno zdjęcie; 3,5 x4,5 cm ,

• sprawdzian umiejętności technicznych.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, kolejności zgłoszeń, oceny umiejętności technicznych.

Z części ogólnej mogą być zwolnieni absolwenci AWF kierunek wychowanie fizyczne i studiów podyplomowych z w-f.

W ramach opłaty zagwarantowane jest ubezpieczenie od nnw, koszulka sportowa, książka oraz inne materiały szkoleniowe; dvd, prezentacje, pliki komputerowe.

Orientacyjny koszt kursu cześć specjalistyczna 1100 zł płatny w dwóch ratach.

W sprawach organizacyjno – finansowych prosimy kontaktować się z

Doc. dr Grzegorzem Grządziel Tel 604 456 121, email; ggrzadziel@interia.pl

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na podany email lub zgłoszenie się na spotkanie organizacyjne w dniu 11.03.2011 miejsce i godzina zostanie podana po przesłaniu formularza.