Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Weryfikacja zawodników z Ukrainy grających w rozgrywkach minisiatkówki

W ubiegłym sezonie zawodniczki i zawodnicy z Ukrainy mogli uczestniczyć w rozgrywkach Ogólnopolskich Mistrzostw w minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of moving na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego, że nie byli wcześniej rejestrowani na terenie Ukrainy.

Prosimy wszystkie kluby, które w ubiegłym sezonie dokonały zgłoszeń takich zawodniczek / zawodników o przesłanie do 15 listopada 2022 na adres biuro@szps.pl wypełnionej Listy obywateli Ukrainy zgłoszonych do rozgrywek mini-siatkówki, zawierającej dane potrzebne do przesłania do Federacji Ukraińskiej celem weryfikacji czy zgłoszone do rozgrywek dzieci widnieją w bazie danych ww. federacji.
Jednocześnie przypominamy, że w obecnym sezonie zgłoszenie do rozgrywek obywatela Ukrainy (a także każdego innego niż Polska kraju) będzie możliwe po uprzedniej weryfikacji zawodniczki / zawodnika przez PZPS we właściwej Federacji.