Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STARTEM ROZGRYWEK KINDER+SPORT 2022

Już w najbliższy weekend zainaugurujemy rozgrywki „trójek” i „czwórek” Kinder Joy of moving!

Poniżej przypominamy o dokumentach, które niezbędne są do wzięcia udziału w rozgrywkach:

  1. Formularz zgłoszeniowy – listy imienne zawodników danych zespołów (dostępny TUTAJ)
  2. Formularz F-02 (wygenerowany z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników) wraz z wpisanymi datami wykonania badania lekarskiego i ważności badania lekarskiego,
  3. Legitymacja szkolna lub dokument tożsamości ze zdjęciem (obowiązek posiadania na zawodach, możliwość weryfikacji na wniosek Sędziego Głównego, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów),
  4. Podpisana zgoda na uczestnictwo w rozgrywkach (dostępna TUTAJ) oraz dodatkową zgodę w związku z pandemią COVID-19 (dostępna TUTAJ) – dotyczy każdego zawodnika z osobna.
  5. Zgoda na uczestnictwo w rozgrywkach/wykorzystanie wizerunku (dostępna TUTAJ) oraz dodatkową zgodę w związku z pandemią COVID-19 (dostępne TUTAJ i TUTAJ) – dotyczy każdego trener/opiekun drużyny.