Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Budżet Obywatelski – nabór oferentów realizacji projektów

Szanowni Państwo,

 

We wrześniu 2020 roku cztery projekty siatkarskie wygrały głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym województwie. Jest to jedno zadanie ogólnowojewódzkie oraz trzy w podregionach: częstochowskim, katowickim oraz rybnicko-jastrzębskim.

Zamiarem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej była realizacja wszystkich tych projektów. Jednak w ogłoszonym właśnie naborze oferentów Urząd Marszałkowskim przyjął zasadę: jeden oferent – jedna oferta – jedno zadanie. SZPS złoży ofertę na zadanie ogólnowojewódzkie.

Do składania ofert na zadania podregionalne uprawnione są w szczególności stowarzyszenia, w której to formie działają bodaj bez wyjątku nasze kluby. Termin składania mija 27 stycznia, oferty składa się przez witkac.pl, a ogłoszenie o konkursie znajdziecie Państwo pod linkiem:

 

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-w-obszarze-upowszechniania-kultury-fizycznej-z-zakresu-realizacji-10-projektow-wybranych-przez-mieszkancow-wojewodztwa-slaskiego-w-ramach-ii-edycji-marszalkowskiego-budz.html?vid=24716

Każde zadanie podregionalne ma wartość 353.770 zł. Zasadniczym jego elementem jest organizacja 17 turniejów, w których łączna pula nagród (w postaci sprzętu treningowego) wynosi 245.000 zł. W zadaniu nie przewidziano odrębnej puli na koszty administrowania zadaniem; obowiązuje prawo zamówień publicznych.

Urząd Marszałkowski ogłosił, że jeżeli nikt nie złoży oferty na któreś zadanie, nie będzie ono realizowane (nie będzie w szczególności ponownego naboru).

W przypadku zainteresowania złożeniem wniosku dodatkowych informacji udziela wiceprezes SZPS Wojciech Maroszek (tel. 601 734 875).

 

Z poważaniem,

Marcin Weiner

Prezes SZPS