Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Rozgrywki minisiatkówki w sezonie 2020/2021

Wydział Minisiatkówki analizując aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, kierując się decyzjami regulującymi proces dydaktyczny i organizację roku szkolnego/jeden termin ferii zimowych/ podjął  następujące decyzje:

 

1. Rozpoczęcie rozgrywek minisiatkówki we  WSZYSTKICH kategoriach –30/31.01.2021

2. W każdej kategorii rozegrano będzie  6 turniejów /terminów.

3. Finał wojewódzki wszystkich kategorii: 05.06.2021/chłopcy/    06.06.2021/dziewczęta.

4. Podział na grupy,system rozgrywek i harmonogram wszystkich kategorii podany będzie do dn.10.01.2021.

5. W ydział Minisiatkówki- w sytuacjach wyjątkowych gwarantuje sobie prawo do wyznaczenia gospodarza turnieju.

6. Podczas rozgrywek minisiatkówki obowiązują ważne badania lekarskie zawarte w F-02 lub zgoda rodzica/opiekuna prawnego/ na udział w zawodach w konkretnym turnieju. Podczas każdego turnieju należy przedstawić  aktualne oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu   z czytelnym podpisem przedstawiciela klubu.

7. Wszystkie kategorie sędziują delegowani sędziowie ŚZPS

8. W halach/salach  gospodarzy turniejów należy bezwzględnie przestrzegać obostrzeń epidemicznych ustanowionych przez organizatora zawodów.

9. Test certyfikacyjny dla trenerów i osób prowadzących drużyny  minisiatkówki odbędzie się  w dn.16.01.2021 i 17.01.2021 w formie elektronicznej – dotyczy trenerów, którzy nie posiadają ważnej licencji trenerskiej na sezon 2020/2021.

10. Wydział Minisiatkówki zastrzega sobie prawo skrócenia rozgrywek i modyfikacji systemu rozgrywek po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń epidemicznych.

 

Źródło: własne