Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Rozgrywki w województwie śląskim – ważny komunikat

Po konsultacjach Wydziału Szkolenia i Wydziału Rozgrywek ŚZPS, z uwagi na epidemię Covid-19 i związane z nią problemy z terminowym rozgrywaniem meczów w poszczególnych kategoriach młodzieżowych, podjęte zostały następujące decyzje:

1. Kategorie – Młodzicy i Młodziczki: wszystkie zaległe turnieje I-go etapu muszą zostać rozegrane do 2.12.2020 r. włącznie. Tym samym przesunięciu ulega termin rozpoczęcia II-go etapu (nowy termin to 5.12.2020) oraz III-go etapu (16.01.2021). Brak dostępnej hali nie może być powodem odwołania turnieju bez przedstawienia konkretnej daty jego rozegrania – w takim przypadku Wydział Rozgrywek podejmie decyzję o zmianie gospodarza (dotyczy rozgrywek we wszystkich etapach).

2. Kategoria – Kadeci: wszystkie zaległe mecze muszą zostać rozegrane do końca roku kalendarzowego. Informacja o ustaleniach zainteresowanych klubów odnośnie terminów zaległych spotkań musi zostać przekazana do Wydziału Rozgrywek najpóźniej w dniu ostatniej kolejki (18.12.2020 r.). W przypadku braku ustaleń do 18.12.2020 r., Wydział Rozgrywek narzuci obligatoryjne terminy rozegrania zaległych spotkań, które zostały przewidziane na 21-23.12.2020.

3. Kategoria – Kadetki: wszystkie zaległe spotkania muszą zostać rozegrane do dnia ostatniej kolejki rozgrywek w I-szej lidze i grupach A, B II-giej ligi, czyli do dnia 8.01.2021 r.

4. Kategoria – Juniorzy: wszystkie zaległe mecze muszą zostać rozegrane do końca roku kalendarzowego. Informacja o ustaleniach zainteresowanych klubów odnośnie terminów zaległych spotkań musi zostać przekazana do Wydziału Rozgrywek najpóźniej w dniu ostatniej kolejki (16.12.2020 r.). W przypadku braku ustaleń do 16.12.2020 r., Wydział Rozgrywek narzuci obligatoryjne terminy rozegrania zaległych spotkań, które zostały przewidziane na 21-23.12.2020.

5. Kategoria – Juniorki: wszystkie zaległe mecze muszą zostać rozegrane do końca roku kalendarzowego. Informacja o ustaleniach zainteresowanych klubów odnośnie terminów zaległych spotkań musi zostać przekazana do Wydziału Rozgrywek najpóźniej w dniu ostatniej kolejki (17.12.2020 r.). W przypadku braku ustaleń do 17.12.2020 r., Wydział Rozgrywek narzuci obligatoryjne terminy rozegrania zaległych spotkań, które zostały przewidziane na 21-23.12.2020.

 

źródło: własne