Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ODWOŁANE

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1) w strefie żółtej, w której się znajdujemy, maksymalna ilość osób na zebraniach wynosi 20. Tym samym Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŚZPS w dniu 19 października 2020r. nie może się odbyć.

O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani.

 

 

źródło: Prezes ŚZPS – Marcin Weiner