Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Komunikat dot. półfinałów mistrzostw Polski młodzików w siatkówce plażowej

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym turnieju półfinałowego mistrzostw Polski młodzików  w siatkówce plażowej.

Turniej odbędzie się w dniach 14-15.07.2018r. w Częstochowie.

1. Termin i miejsce zawodów:
14 – 15 lipca 2018 r.
Pływalnia Letnia, 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 45, tel. 34 372 07 10

Pływalnia Letnia po przebudowie została oddana do użytku 1 czerwca 2011 r.
Kompleks rekreacyjno – sportowy tworzą:
– basen wielofunkcyjny,
– brodzik dla dzieci,
– plac zabaw,
– boisko plażowe.

Obiekt oferuje wiele atrakcji. Basen wielofunkcyjny posiada dwie zjeżdżalnie wodne, leżanki z podwodnym masażem powietrznym, grotę sztucznej fali, dziką rzekę, gejzery powietrzne, grzybki wodne a także tory pływackie (3 x 20m). W brodziku dla dzieci dodatkową atrakcją jest zjeżdżalnia typu „słoń”, jeżyk wodny i gejzer powietrzny. Na placu zabaw w formie statku znajdują się również różnego typu huśtawki. Boisko plażowe jest dwu funkcyjne. Zawiera się w nim boisko do gry w plażową piłkę nożna oraz dwa boiska do siatkówki plażowej. Na terenie obiektu znajduje się całorocznie funkcjonująca restauracja oraz punkty małej gastronomii. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji: http://mosir.pl/index.php?page=obiekty&id=6

2. Organizatorzy:
– Polski Związek Piłki Siatkowej, Śląski Związek Piłki Siatkowej,
– Miasto Częstochowa,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul.
Dekabrystów 43, tel. 34 372 07 83, tel/fax 34 372 26 30, www.mosir.pl
– Exact Systems
– Exact Systems Norwid Częstochowa
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:
Marcin Mazik
tel. 34 372 26 33, 34 372 07 83, 505 020 531
m.mazik@mosir.pl

3. Zasady uczestnictwa:
W turnieju wezmą udział po 4 pary wyłonione z Finałów Wojewódzkich woj. dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego zgodnie ze zgłoszeniami na stronie www.beach.pzps.pl

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać:
– dokument tożsamości,
– aktualne indywidualne badania lekarskie,
– licencję zawodnika siatkówki plażowej.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
W zawodach uczestniczy 16 par wg rozstawienia przez PZPS. Zawody przeprowadzone zostaną systemem brazylijskim.

6. Sprawy organizacyjne:
Propozycje noclegów:
1. Camping „Oleńka” w sąsiedztwie Jasnej Góry, ul. Oleńki 20/22 (ok. 10 min. samochodem), tel. 34 360 60 66. Wszelkie informacje w tym: kontakt, cennik, regulamin – http://mosir.pl/index.php?page=obiekty&id=9
2. Domy Studenckie: Dom Studenta „Bliźniak” tel. (034) 325-04-72, Dom Studenta „Maluch” tel. (034) 325-02-33, Dom Studenta „Herkules” tel. (034) 325-04-95 (ok. 10 min. piechotą)
3. Cała baza noclegowa oraz gastronomiczna Częstochowy: http://www.czestochowa.pl/page/45,niezbednik-turysty.html Wszelkich informacji na temat bazy noclegowej Miasta Częstochowy można również uzyskać w Miejskim Centrum Informacji tel. 34 368 22 50
Organizator zapewnia:
 ubezpieczenie NNW uczestników turnieju,
 opiekę ratownika medycznego w trakcie zawodów,
 możliwość korzystania z atrakcji znajdujących się na Pływalni,
 szatnię, szafki depozytowe i pełen węzeł sanitarny na terenie Pływalni,
 wodę mineralną dla uczestników turnieju,
 słodki poczęstunek i kanapki dla uczestników w trakcie turnieju,
 okolicznościowe puchary i medale dla najlepszych 3 par turnieju,
 nagrody rzeczowe dla najlepszych 4 par turnieju.

7. Odprawa techniczna:
Wszystkie zespoły mają obowiązek przedstawić sędziemu głównemu na odprawie technicznej, która odbędzie się 14.07.2018 o godzinie 8:15 w miejscu rozgrywania zawodów: licencję zawodnika siatkówki plażowej, aktualne indywidualne badania lekarskie i dokument tożsamości.

8. Postanowienia końcowe:
 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZPS,
 Zawody rozegrane zostaną piłkami MIKASA VLS 300,
 Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez ORGANIZATORÓW w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.

9. Program zawodów:
14.07.2018 r.
od godz. 8.15 – weryfikacja zgłoszonych duetów
godz. 8.30 – odprawa techniczna
godz. 9.00 – początek turnieju zasadniczego – 24 mecze do rozegrania
ok. godz. 17.00 – koniec pierwszego dnia turnieju
15.07.2018 r.
godz. 9.00 – dwa ostatnie mecze ćwierćfinałowe
ok. godz. 10.00 – mecze półfinałowe
ok. godz. 11.00 – mecz o miejsce III
ok. godz. 12.00 – mecz o miejsce I
ok. godz. 13.00 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród

Źródło: Wydział Siatkówki Plażowej PZPS