Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Ania Nowicka i Kasia Sajdok-Iwańska sędziami szczebla centralnego!

Informujemy, że nasze Koleżanki: Ania Nowicka i Kasia Sajdok-Iwańska po ukończeniu kursu w Poznaniu uzyskały nominację Wydziału Sędziowskiego PZPS do uzyskania uprawnień sędziego szczebla centralnego. Gratulujemy!