Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Dofinansowanie Klubów

Śląski Związek  Piłki Siatkowej w Katowicach informuje, że ze środków

Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2017 otrzymał środki finansowe na zadania dotyczące organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze  szczególnym  uwzględnieniem imprez dla seniorów, a także młodzieży niedostosowanej oraz z środowisk   o niskim statucie materialnym oraz na zadanie dotyczące organizacji i uczestnictwa  młodzieży w regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych imprezach sportowych.

 

W związku z podziałem środków finansowych na dwa zadania  i zmniejszeniem środków na organizację  i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych imprezach sportowych Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach ustalił następujące zasady przyznania kwot następująco :

na każdy zespół startujący i kończący rozgrywki za sezon 2016/2017  przypada kwota 300,00 zł.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Urzędem Marszałkowskim środki należy przeznaczyć głównie na :

– transport na zawody wg terminarza Wydziału Rozgrywek ,

Po wcześniejszym uzgodnieniu z księgową Śląskiego Związku Piłki Siatkowej  w Katowicach  środki można będzie również przeznaczyć na:

– zakup suchego lodu lub sprzętu sportowego (piłki, wózki, siatki, antenki , numeratory),

– opłatę obiektów sportowych wynajmowanych.

 

Rachunki/faktury muszą być wystawione na przelew z terminem płatności przynajmniej 14 dni na:

 

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

  1. Dworcowa 15

                                               40-012 Katowice

                                               NIP: 9541886422

 

Faktury/ rachunki muszą spełniać następujące warunki :

1) rachunki/faktury za transport na zawody (jedna faktura wystawiona na klub  zbiorczo raz  w miesiącu, jeśli klub ma więcej wyjazdów i powinna zawierać  :

– cel wyjazdu (wg terminarza rozgrywek)

– trasa wyjazdu (kto? , gdzie?),  data wyjazdu, ilość km, cena jednostkowa za km  do wyjazdu obowiązkowa dołączona lista zawodników/czek z datą  meczu i miejsca zawodów. Data wystawienia faktury musi być  najpóźniej do 15 następnego dnia miesiąca, zaś data sprzedaży na  fakturze musi być zgodna z datą zawodów, jeśli jest wystawiona zbiorczo za cały miesiąc to ostatni dzień miesiąca. ( nieprawidłowości eliminują fakturę).

Przykład jak  powinna być wypisana faktura za transport na zawody:

  1. Transport młodzików na trasie Katowice-Pszczyna-Katowice w dniu 02.10.2017r. – 100 km – kwota netto, vat, kwota brutto, przelew 14 dni.
  2. Transport kadetów na trasie Katowice-Bielsko-Biała-Katowice w dniu 20.10.2017. – 150 km – kwota netto, vat, kwota brutto, przelew 14 dni itd.

 

2) zakup suchego lodu do wykorzystania na zawodach  lub sprzętu sportowego :

W związku z zakupem w poprzednich latach dużej ilości sprzętu sportowego ze środków Urzędu Marszałkowskiego będącego na stanie ŚZPS w Katowicach ,  zakup  suchego lodu lub sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu z Księgową, z dodatkowo obowiązkowo wypełnionym protokołem  (załącznik nr  1 – suchy lód lub załącznik nr 2 – sprzęt sportowy oraz z podpisanymi 2 egzemplarzami umowy).

 

3) opłata obiektów wynajmowanych dotyczy tylko wynajmowania obcych hal sportowych. Rachunek/faktura  musi być wystawiony w ostatnim dniu wynajmowania hali sportowej, za który dokonano rozliczenia z ŚZPS Katowice. Obowiązkowo musi obejmować stawkę za godzinę, ilość godzin wynajmu.

 

Delegacje sędziowskie nie będą realizowane.

 

Wszelkie informacje dotyczące  rozliczania dokumentów finansowych przez Kluby  należy

niezwłocznie wyjaśnić z księgową Beatą Janicką nr tel. 508063613 lub w biurze Związku  tel. nr 32 2537556.

 

Realizacja środków następuje w IV kwartale br. i musi zostać bezwzględnie rozliczona do 17.11.2017 r. W przypadku późnego wysłania dokumentów (oryginałów faktur) należy wcześniej przesłać zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną na adres: biuro@szps.pl

 

Po upływie terminu rozliczeń złożone dokumenty nie będą uznawane.

Poniżej dołączamy potrzebne dokumenty do rozliczenia:

Umowa 2017

Protokół przekazania

Protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu

 

źródło: Informacja własna