Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Praca Biura ŚZPS

W związkuz  wyjazdem delegatów na Walne Zebranie PZPS w dniu 11 czerwca biuro Związku będzie otwarte w godzinach 10.00-12.30.