Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Rozgrywki minisiatkówki

Rozgrywki  minisiatkówki KINDER+SPORT 2014/wszystkie kategorie/ decyzją  Wydziału Szkolenia  ŚZPS  rozpoczną  się  po zakończeniu ferii  zimowych.